NOVA LLEI D’ASSOCIACIONS DE CONSUMIDORS DE CÀNNABIS DE CATALUNYA

Oriol Casals, representant Comissió Promotora i Soci Director de CasaParaula

Aquesta Llei suposa un avanç en la regulació de l’activitat de les associacions ja que estableix un marc normatiu clar que regula les condicions, drets i obligacions per ser membre. Regula quins són els llibres documentals de les associacions, l’autoabastament, el transport del cánnabis i les mesures higiènic-sanitàries. A més, insta al Govern de la Generalitat a col·laborar amb la resta d’administracions interessades en aprofundir en polítiques de drogues basades en la prevenció de riscos i reducció de danys.

L’incompliment de l’establert en aquesta llei per part de les associacions, els clubs i les persones que són responsables pot implicar multes de fins a 12.000€, sempre que els fets no siguin constitutius d’infraccions de tipus penal en aquest cas s’aplicaria la legislació pertinent.

DEMANA HORA PER A CONSULTES AL CÀNNABIS DESK DE CASAPARAULA.