El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD)

Més drets per als ciutadans, més responsabilitat per a les empreses.

Autor: Fabián Plaza

Al maig de 2018, totes les empreses d’Europa hauran d’estar adaptades a la nova regulació europea en matèria de protecció de dades. El RGPD canvia nombrosos aspectes importants del règim de la LOPD al que ja estàvem habituats. És per això que resulta necessari conèixer les més importants modificacions, a fi d’adaptar-se a elles amb el temps suficient.

Per començar, el RGPD incorpora algunes obligacions per a les empreses. Aquestes no es troben en la LOPD. Per exemple:

– Exigeix que en els tractaments de dades de caràcter personal s’apliqui la privadesa per disseny i per defecte.

– En els avisos legals és necessari oferir més informació als interessats.

– Fa falta tenir un protocol de comunicació als afectats en cas de violacions de seguretat de les dades.

– Cal fer avaluacions d’impacte a l’hora de dissenyar nous productes o serveis.

– Etcètera.

El RGPD també inclou nous drets dels particulars (a més dels ja coneguts d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició). Són drets tals com el de portabilitat de les dades o el de supressió (també anomenat “dret a l’oblit”). És necessari conèixer aquests drets i com implementar-los, per al cas que algun particular sol·liciti el seu exercici.

D’altra banda, el RGPD crea noves figures professionals, com la del Delegat de Protecció de Dades (“Data Protection Officer”), que és obligatòria en determinades empreses.

Convé, per tant, estar al tant de tots aquests canvis i saber com afecten al funcionament actual de l’empresa. Sobretot perquè les sancions en cas d’incompliment del RGPD passen a ser molt elevades (molt més que amb la LOPD).

Posi’s en contacte amb els nostres especialistes i, sense compromís, li aconsellarem referent a les seves necessitats concretes.