COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022

Casa Paraula forma part de les entitats signatàries d'aquest pla de l'Ajuntament de Barcelona

L’aportació específica de Casa Paraula a la ciutat de Barcelona s’articula dins d’objectiu El benestar de les persones i la defensa dels Drets Humans. La nostra contribució principal és la lluita de les llibertats a través de l’assistència legal als col·lectius més desfavorits de la ciutat, la protecció dels drets fonamentals i la defensa davant la vulneració dels mateixos.

L’antecedent d’aquest COMPROMÍS va ser l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Carta de Aalborg en 1995, compromís d’algunes ciutats europees a subscriure l’Agenda 21 de l’ONU i promoure accions per a la sostenibilitat. Barcelona, a través d’un procés participatiu, creat un nou programa organitzat en 3 àrees de treball: ciutadania, escoles, comerços i empreses.
Consta de 12 objectius:

  • BIODIVERSITAT
  • ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT
  • QUALITAT AMBIENTAL I SALUT
  • CIUTAT EFICIENT, PRODUCTIVA I DE ZERO EMISSIONS
  • ÚS RACIONAL DELS RECURSOS
  • BON GOVERN I RESPONSABILITAT SOCIAL
  • BENESTAR DE LES PERSONES
  • PROGRÉS I DESENVOLUPAMENT
  • EDUCACIÓ I ACCIÓ CIUTADANA
  • RESILIÈNCIA I RESPONSABILITAT PLANETÀRIA

Més info sobre aquest COMPROMÍS aquí.empreses sostenibles